dimarts, 24 de febrer de 2015

Procés de creació d'una eina en RobotStudio a partir de fitxer .SAT

RobotStudio és una eina molt potent pel disseny i la simulació dels sistemes basats en robots. A més disposa de la possibilitat d'importació d'eines i objectes desenvolupats en programes de disseny 3D. Una eina no és només un model per al robot. Una eina és un gràfic però també té un conjunt de propietats que la fan diferenciar-se d'un gràfic normal i que la converteixen en un element real de treball del robot.

El document vol servir de guia per a la creació d'una eina pel robot a partir d'un arxiu realitzat en un programa de disseny 3D.