dimarts, 24 de febrer de 2015

Procés de creació d'un sistema robot en RobotStudio a partir de còpia de seguretat

L'any passat vam poder adquirir un robot ABB IRB120 amb la controladora IRC5 Compact. Acompanyant el robot, tot i que també es pot treballar amb ell de manera independent, ens va venir el software RobotStudio que permet el disseny i la simulació de sistemes robòtics i d'estacions robotitzades. El programa permet treballar sense necessitat de disposar d'un robot físic en mode simulació. En el nostre cas però, i en disposar d'un robot real, volíem treballar en RobotStudio a partir del nostre sistema robot ja que d'aquesta manera les simulacions fetes tindrien una major semblança amb la nostra realitat. Així mateix, en treballar amb un sistema provinent d'un robot físic, un cop realitzat el programa en RobotStudio podríem carregar posteriorment el mateix programa al rebot real sense necessitat de realitzar configuracions adicionals. El procés passa per realitzar la còpia de seguretat en el robot real que després es carregarà a RobotStudio per crear el sistema robot que servirà com a base per a la creació de les estacions de treball.

El document serveix de guia per realitzar aquest procés.